Sadarbības piedāvājums II šķiras stabu ar garumiem 10-16m piegādēm 2020.gada I pusgadā

Aicinām pieteikties: priedes II šķiras stabu ar garumiem 10-16 m piegādēm 2020.gada I pusgadā no Zemgales reģiona.

Piedāvājam piegādes līgumu bez noteiktām apjoma saistībām. Vairāk informācijas par produktu pielikumā.

Cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 12.martam (ieskaitot).

Termiņš piedāvājumu iesniegšanai pagarināts līdz 2020.gada 18.martam (ieskaitot).

Piedāvājumu (-us) pretendents iesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums’ vai, nosūtot uz adresi piedavajumi@lvm.lv.

Sadarbības piedāvājuma noteikumi, t.sk. forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai, brīvi pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713,  e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m