Piedāvājam apses zāģbaļķu papildu apjoma piegādes 2022.gada oktobrī - decembrī

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko izsoles apses zāģbaļķu 24 cm< papildu apjoma pārdošanai piegādēm 2022.gada oktobrī - decembrī.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM izsolēs piedāvā apses zāģbaļķu 24 cm< ar garumu 3.0 m piegādes 1500 m3 apjomā. Apjoms atrodas Ziemeļlatgales un Vidusdaugavas reģionā.

Detalizēts izsolēs piedāvāto produktu apraksts, sadarbības noteikumi norādīti pārdošanas piedāvājumā. LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2022.gada 10.oktobrim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma. Plānotais izsoļu norises laiks: 2022.gada 12.oktobra plkst. 9:00.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.  


Esam sertificēti

bm sertification

iso