Pieteikšanās tehnoloģiskās koksnes un tehnoloģiskās malkas piegādēm 2020. gadā (ilgāka termiņa darījumiem)

 

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā pieteikties sadarbībai 2020. gadā tehnoloģiskās koksnes (t.sk. bērza tehnoloģiskās koksnes) un/vai tehnoloģiskās malkas pircējus - pārstrādes uzņēmumus, kas minētos apaļo kokmateriālu produktus izmanto enerģijas vai gatavo izstrādājumu (piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu) ražošanai.

LVM piedāvājums ir piemērots pārstrādes uzņēmumiem, kas apaļos kokmateriālus iegādājas ilgāka termiņa piegādēm (piegāžu termiņš nav mazāks par sešiem mēnešiem).

Lai iesniegtu pieteikumu un apliecinātu atbilstību pircēju raksturojošiem kritērijiem, pretendentam ir jākļūst par LVM Sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Pārdošanas organizēšana: LVM mājas lapā tiek publicēti pārdošanas piedāvājuma noteikumi. Pārdošanas piedāvājuma noteikumu sastāvdaļa ir finanšu piedāvājuma forma aizpildīšanai. Finanšu piedāvājuma formu pretendents aizpilda un iesniedz pēc atbilstības kritērijiem apliecināšanas/pieteikuma iesniegšanas SPP.

Informācija par pieteikuma iesniegšanu, pircēju raksturojošiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtēšanu, finanšu piedāvājumu iesniegšanu un vērtēšanu, apmaksas nosacījumiem, būtiskākajiem sadarbības/piegādes līguma noteikumiem un cita pretendentam saistoša informācija ir pieejama pievienotajā dokumentā “Vispārīgie sadarbības noteikumi tehnoloģiskās koksnes un tehnoloģiskās malkas pārdošanai ilgāka termiņa darījumiem 2020. gadā”.

Labprāt atbildēsim, ja rakstīsiet (piedavajumi@lvm.lv) vai zvanīsiet (29182196).


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m