Pieteikšanās pārdošanas programmā IZAUGSME apaļo kokmateriālu piegādēm 2020.gadā

Pārdošanas programmā IZAUGSME tiek piedāvātas: egles un priedes II šķiras zāģbaļķu, priedes I šķiras zāģbaļķu, bērza finierkluču un apses zāģbaļķu 24 cm< piegādes. Programma piemērota koksnes produktu pārstrādes uzņēmumam neatkarīgi no tā saimnieciskās darbības apmēra, koksnes produktu pārstrādes apjoma vai ražoto produktu groza, kurš atbilst pārdošanas programmas dalībnieku raksturojošiem kritērijiem.

Apaļo kokmateriālu pamatapjoma pārdošana piegādēm 2019.gadam programmā IZAUGSME tiks organizēta reizi pusgadā. Piedāvājumi izsolēm tiks gaidīti no tiem pretendentiem, kuri atbilstoši iesniegtā pieteikuma vērtējumam būs apstiprināti dalībai pārdošanas programmā IZAUGSME piegādēm 2020.gadā.

Lai piedalītos izsolēs apaļo kokmateriālu piegādēm 2020.gada I pusgadā, pretendentam līdz 2019.gada 4.oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz pieteikums pārdošanas programmā IZAUGSME, izmantojot tīmekļa vietni LVM sadarbības partneru portāls (SPP).

Lai iesniegtu pieteikumu, pretendentam ir jākļūst par SPP lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Informācija par pieteikšanos pārdošanas programmā IZAUGSME, vispārīgiem sadarbības noteikumiem 2020. gadā, programmas dalībnieku raksturojošiem kritērijiem, kritēriju izpildi apliecinošu informāciju un pieteikšanās kārtību un termiņu pieejama pielikumā “Vispārīgie sadarbības noteikumi pārdošanas programmā IZAUGSME 2020.gadam”.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m