Pieteikšanās pārdošanas programmā IESPĒJAS apaļo kokmateriālu piegādēm 2018.gadā

Pārdošanas programma IESPĒJAS ir piemērota koksnes produktu pārstrādes uzņēmumam neatkarīgi no tā saimnieciskās darbības apmēra, koksnes produktu pārstrādes apjoma vai ražoto produktu groza, kurš atbilst pārdošanas programmas dalībnieku raksturojošiem kritērijiem.

Apaļo kokmateriālu pamatapjoma pārdošana piegādēm 2018.gadam programmas IESPĒJAS ietvaros tiks realizēta reizi pusgadā rīkotu konkursu (izsoļu) ietvaros.

Konkursu „Par apaļo kokmateriālu piegādi 2018. gada II pusgadā” plānots izsludināt 2018.gada 15. kalendārajā nedēļā.

Konkursā piedāvājumi tiks gaidīti no tiem pretendentiem, kuri atbilstoši iesniegtā pieteikuma vērtējumam būs apstiprināti dalībai pārdošanas programmā IESPĒJAS piegādēm 2018.gadā.

Lai piedalītos konkursā (izsolēs) „Par apaļo kokmateriālu piegādi 2018. gada II pusgadā”, pretendentam savlaicīgi jāiesniedz pieteikums pārdošanas programmā IESPĒJAS, izmantojot tīmekļa vietni LVM sadarbības partneru portāls (SPP).

Lai iesniegtu pieteikumu, pretendentam ir jākļūst par SPP lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju.

Informācija par pieteikšanos pārdošanas programmā IESPĒJAS, vispārīgiem sadarbības nosacījumiem 2018. gadā, programmas dalībnieku raksturojošiem kritērijiem, kritēriju izpildi apliecinošu informāciju un pieteikšanās kārtību un termiņu pieejama pielikumā “Vispārīgie sadarbības nosacījumi”.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m