Pieteikšanās malkas, kamīnmalkas un tehnoloģiskās koksnes piegādēm 2020. gadā (īstermiņa darījumiem)

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā pieteikties sadarbībai 2020. gadā malkas (jauktu koku sugu malkas, oša malkas un/vai ozola malkas), tehnoloģiskās koksnes (t.sk. bērza tehnoloģiskās koksnes) un/vai bērza kamīnmalkas pircējus - pārstrādes uzņēmumus, kas minētos apaļo kokmateriālu produktus izmanto apkurei, enerģijas vai gatavo izstrādājumu (piemēram, plātņu, granulu, presēto kokskaidu izstrādājumu) ražošanai.

LVM piedāvājums ir piemērots pārstrādes uzņēmumiem (t.sk. pašvaldībām un to uzņēmumiem), kas apaļos kokmateriālus iegādājas īsa termiņa piegādēm (piegāžu termiņš nepārsniedz sešus mēnešus).

Lai iesniegtu pieteikumu un apliecinātu atbilstību pircēju raksturojošiem kritērijiem, pretendentam ir jākļūst par LVM Sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Pārdošanas organizēšana: LVM mājas lapā tiek secīgi publicēti pārdošanas piedāvājumi. Pārdošanas piedāvājuma sastāvdaļa ir finanšu piedāvājuma forma aizpildīšanai. Finanšu piedāvājuma formu pretendents aizpilda un iesniedz pēc atbilstības kritērijiem apliecināšanas/pieteikuma iesniegšanas SPP.

Informācija par pieteikuma iesniegšanu, pircēju raksturojošiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtēšanu, finanšu piedāvājumu iesniegšanu un vērtēšanu, apmaksas nosacījumiem, būtiskākajiem sadarbības/piegādes līguma noteikumiem un cita pretendentam saistoša informācija ir pieejama pievienotajā dokumentā “Vispārīgie sadarbības noteikumi malkas, kamīnmalkas un tehnoloģiskās koksnes pārdošanai īstermiņa darījumiem 2020. gadā”.

Labprāt atbildēsim, ja rakstīsiet (piedavajumi@lvm.lv) vai zvanīsiet (29182196).


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m