Pieteikšanās ilgāka termiņa sadarbībai stabu piegādēm 2022.-2024.gadā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir viens no nozīmīgākajiem koksnes produktu piegādātājiem Latvijā. Jau kopš darbības pirmsākumiem LVM ražo un piedāvā pārstrādes uzņēmumiem priedes stabus – augstas vērtības produktu, kas piemērots un tiek izmantots elektrolīniju balstu ražošanai.

Saskaņā ar LVM apstiprināto pārdošanas koncepciju 2022.-2024.gadam turpmāk stabu pircējiem tiek piedāvāts izvēlēties sadarbību ar LVM vienā no veidiem: ilgākam termiņam -  noslēdzot līgumu uz 3 gadiem, vai īstermiņam -  paredzot līgumsaistības ar termiņu līdz 6 mēnešiem. Šobrīd LVM izsludina pieteikšanos stabu piegādēm ilgāka termiņa sadarbībai. Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 15.septembris (ieskaitot). Pieteikums un informācija atbilstības apliecināšanai jāiesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi piedavajumi@lvm.lv.

Informācija par pieteikšanos – sadarbības piedāvājums, uz stabu pircējiem attiecināmie kritēriji ilgāka termiņa sadarbībai, pieteikuma veidlapa un cita pircējiem būtiska informācija pievienota pielikumā.

Pieteikšanos īstermiņa sadarbībai stabu piegādēm plānots izsludināt 2021.gada 40.kalendārajā nedēļā.


Esam sertificēti
BM certification iso