Piedāvājam lapu koku taras kluču 12-23.9cm un melnalkšņa zāģbaļķu 24cm< piegādes 2021.gada oktobrī - decembrī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros.

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko izsoles lapu koku taras kluču 12-23.9cm un melnalkšņa zāģbaļķu 24cm< pārdošanai piegādēm 2021.gada oktobrī - decembrī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM izsolēs piedāvā: 12000 m3 lapu koku taras kluču 12-23.9cm piegādes un 510 m3 melnalkšņa zāģbaļķu 24cm< piegādes.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: līdz 2021.gada 13.oktobrim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks: 2021.gada 18.oktobra plkst. 10:00. Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m