Piedāvājam iegādāties skuju koku III šķiras zāģbaļķu un skuju koku taras kluču kvalitātei atbilstošus apaļos kokmateriālus ar garumiem 3.0-6.0m

Piedāvājums ietver skuju koku III šķiras zāģbaļķu un skuju koku taras kluču kvalitātei atbilstošu apaļo kokmateriālu ar garumiem 3.0-6.0 m piegādes ar pievešanas vai glabāšanas laikā identificētām kvalitātes vainām. To garumus nav iespējams pasūtīt un prognozēt. Minētie produkti piemēroti zemākas stiprības/kvalitātes zāģmateriālu ražošanai, kā arī palešu materiālu un taras sagatavju izgatavošanai.

Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums, t.sk. produktu apraksts, un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Aicinām pieteikties, nosūtot finanšu piedāvājumu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2021.gada jūnijam un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713; e-pasta adrese i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m