Piedāvājam sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādes 2020.gada 1.ceturksnī

Pircējiem tiek piedāvātas sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādes no Austrumvidzemes un Ziemeļlatgales reģiona pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros. Provizoriskais kopējais piegāžu apjoms līdz 500 m3.

Sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< kvalitātes vainu robežlielumi aprakstīti pielikumā pievienotajā kvalitātes aprakstā. Garums: 4.80 m (pretendents pieteikumā var norādīt mazāku garumu. Ja pieteikumā ir norādīts mazāks garums nekā 4.80 m, tiek individuāli izvērtētas LVM iespējas piegādāt apaļos kokmateriālus ar pieteikumā norādīto garumu.

Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām.

Aicinām pieteikties, nosūtot informāciju brīvā formā par interesējošo maksimālo apjomu un cenu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums’ līdz 2020. gada 16.janvāra plkst. 12:00.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713,  e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m