Pārdošanas programmas IZAUGSME dalībnieki tiek aicināti piedalīties priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< izsolēs piegādēm 2020.gada februārī - martā

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM izsolēs piedāvā: priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< piegādes kopējā 12900 m3 apjomā paredzamajām piegādēm 2020.gada februārī - martā. Ja krājumu nepieejamības dēļ piegādes nevarēs veikt norādītajos mēnešos, piegādes var tikt veiktas aprīlī.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā un vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: no 2020.gada 12.februāra līdz 13.februārim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks: 2020.gada 18.februāra pl. 10:00.

Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv   

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m