Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībnieki tiek aicināti pieteikties egles un priedes mietu 6-9.9 cm piegādēm 2020.gada oktobrī - decembrī

LVM piedāvā egles un priedes mietu 6-9.9cm piegādes kopējā 3600 m3 apjomā paredzamajām piegādēm 2020.gada oktobrī - decembrī.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Finanšu piedāvājumi jāiesniedz 2020.gada līdz 27.oktobrim (ieskaitot).  Finanšu piedāvājumu (-us) pretendents iesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums’.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: .i.elksnite@lvm.lv.   

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m