Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībnieki tiek aicināti piedalīties taras kluču un skuju koku III šķiras zāģbaļķu izsolēs piegādēm 2020.gada martā – jūnijā.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM izsolēs piedāvā apaļos kokmateriālus kopējā 100 000 m3 apjomā paredzamajām piegādēm 2020.gada martā – jūnijā:

  • lapu koku taras klučus 12-23.9cm;
  • skuju koku taras klučus 12-17.9cm;
  • skuju koku III šķiras zāģbaļķus 18cm<.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, pieejami pielikumā, kā arī vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: no 2020.gada 17.februāra līdz 19.februārim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks:

  • lapu koku taras klučiem un skuju koku taras klučiem 2020.gada 25.februārī plkst. 10:00;
  • skuju koku III šķiras zāģbaļķiem 18cm< 2020.gada 26.februārī plkst. 10:00.

Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv   


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m