Pārdošanas piedāvājums oša malkas piegādēm 2022. gada 1. ceturksnī

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties oša malku 1150m3 apjomā  piegādēm 2022. gada 1. ceturksnī. Pārdošanas piedāvājums (pielikumā) ietver informāciju par piedāvātā produkta kvalitāti, kas potenciālajiem pircējiem jāņem vērā, pretendējot uz piegādēm.

Apaļo kokmateriālu produktus LVM pārdod Pretendentiem, kuri LVM sadarbības partneru portālā (SPP), iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājuši atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, kas noteikti Vispārīgajos īstermiņa sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2022. gadā (pieejami LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Pārdošanas veids: cenu piedāvājums tīmekļa vietnē SPP (https://www.e-lvm.lv/).

Finanšu piedāvājums oša malkas iegādei ir jāiesniedz līdz 2022. gada 18. janvārim ieskaitot SPP sadaļas “Koksnes produktu pārdošana” apakšsadaļā “Izsoles un cenu piedāvājumi” (vispārīgs apraksts par finanšu piedāvājuma iesniegšanu pieejams LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m