Pārdošanas piedāvājums bērza tehnoloģiskās koksnes piegādēm 2021. gada I pusgadā

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties bērza tehnoloģisko koksni (turpmāk - tehnoloģisko koksni) 136 000 m3 apjomā (apjoma novirze +/‑10%) piegādēm 2021. gada I pusgadā.

Tehnoloģisko koksni LVM pārdod Pretendentiem, kuri LVM Sadarbības partneru portālā (SPP), iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājuši atbilstību pircēju/dalībnieku raksturojošiem kritērijiem, kas noteikti Vispārīgajos sadarbības noteikumos malkas, kamīnmalkas un tehnoloģiskās koksnes pārdošanai 2021. gadam (pieejami LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Finanšu piedāvājums tehnoloģiskās koksnes iegādei ir jāiesniedz līdz 2020. gada 26. novembrim (ieskaitot) SPP sadaļas “Koksnes produktu pārdošana” apakšsadaļā “Izsoles un cenu piedāvājumi” (vispārīgs apraksts par finanšu piedāvājuma iesniegšanu pieejams LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Pārdošanas piedāvājuma apraksts ir pieejams pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m