Pārdodam priedes būvbaļķus 32< cm piegādēm 2020. gada 4.ceturksnī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

 

Būvbaļķi – apaļais kokmateriāls, ko izmanto guļbūvju un stāvbūvju sienu, ēku siju, statņu, kā arī rotaļu un atpūtas laukuma elementu un citu objektu būvniecībā  (Meža enciklopēdija, autoru kolektīvs J.A. Broka un J. Jansona vadībā, Rīga, 2015)

Piedāvājam priedes būvbaļķu 32< cm piegādes 2020. gada 4.ceturksnī provizoriskā 2400 m3 apjomā ar iespējamo apjoma novirzi +/-30%.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 9.septembris.

Piedāvājumu (-us) pretendents iesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums’.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m