Pārdodam priedes būvbaļķus 32< cm piegādēm 2020. gada 2.ceturksnī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

 

rotaļu un atpūtas laukuma elementu un citu objektu būvniecībā  (Meža enciklopēdija, autoru kolektīvs J.A. Broka un J. Jansona vadībā, Rīga, 2015)

Piedāvājam priedes būvbaļķu 32< cm piegādes 2020. gada 2.ceturksnī 2000 m3 apjomā ar iespējamo apjoma novirzi +/-30%.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 11.marts.

Piedāvājumu (-us) pretendents iesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums’.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m