Pārdodam priedes būvbaļķus 32< cm piegādēm 2019. gada 4.ceturksnī pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

Būvbaļķi – apaļais kokmateriāls, ko izmanto guļbūvju un stāvbūvju sienu, ēku siju, statņu, kā arī rotaļu un atpūtas laukuma elementu un citu objektu būvniecībā  (Meža enciklopēdija, autoru kolektīvs J.A. Broka un J. Jansona vadībā, Rīga, 2015)

Pārdošanas veids: cenu aptauja pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros.

Cenu aptaujas priekšmets: priedes būvbaļķu 32< cm piegādes 2019. gada 4.ceturksnī 4400 m3 apjomā ar iespējamo apjoma novirzi +/-30%.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 28.augusts.

Piedāvājumu (-us) pretendents iesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums cenu aptaujā’.

Cenu aptaujas noteikumi un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, e-pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m