AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko bērza un alkšņa kamīnmalkas, skuju koku un lapu koku tehnoloģiskās koksnes un jauktu koku malkas izsoles īstermiņa sadarbībai piegādēm 2023. gada 2. ceturksnī

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes 2023. gada 2. ceturksnī 71 650 m3 apjomā, tajā skaitā 2400 m3 ir bērza kamīnmalka, 5650 m3 - alkšņa kamīnmalka, 38350  m3 - lapu koku tehnoloģiskā koksne, 17 750 m3 - skuju koku tehnoloģiskā koksne, 7 500 m3 - jauktu koku malka.

Apaļo kokmateriālu produktus LVM pārdod Pretendentiem, kuri LVM sadarbības partneru portālā (SPP), iesniedzot pieteikumu, ir apliecinājuši atbilstību uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, kas noteikti Vispārīgajos īstermiņa sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei 2023. gadā (pieejami LVM mājas lapā -  ŠEIT).

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē SPP (https://www.e-lvm.lv/).

Apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2023. gada 17. martam (ieskaitot). Izsoles plānotas 21.03.2023. un 22.03.2023. (detalizētāka informācija pārdošanas piedāvājumā).

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso