LVM piedāvā skuju koku III šķiras zāģbaļķu un skuju koku taras kluču 12-17.9cm ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru piegādes 2021. gada aprīlī – jūnijā

Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībniekiem tiek piedāvātas skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< un skuju koku taras kluču 12-17.9cm piegādes ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru.

Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Aicinām pieteikties, nosūtot finanšu piedāvājumu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2021.gada jūnijam un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713; e-pasta adrese i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m