LVM piedāvā skuju koku III šķiras zāģbaļķu ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru piegādes 2021. gada janvārī - martā

Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībniekiem tiek piedāvātas skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādes ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru. Skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< specifikācija:

  • minimālais tievgaļa caurmērs: 18 cm (pieļaujamā novirze caurmērā: mīnus 2 cm);
  • maksimālais tievgaļa caurmērs: neierobežots;
  • garums: 2.4 un/vai 3.0 m;
  • virsmērs 0.10 m.

 Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama  pielikumā.

Aicinām pieteikties, nosūtot finanšu piedāvājumu elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā “Saziņa”, izvēloties un norādot saziņas jomu “Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2021.gada martam un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713; e-pasta adrese i.elksnite@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m