LVM piedāvā skuju koku III šķiras zāģbaļķu ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru piegādes 2020.gada jūlijā - septembrī

Pārdošanas programmas IESPĒJAS dalībniekiem tiek piedāvātas skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< piegādes ar palielinātu sauskaltušas koksnes īpatsvaru. Produkta kvalitātes vainu robežlielumi aprakstīti pielikumā pievienotajā kvalitātes aprakstā.

Skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm< specifikācija:

  • minimālais tievgaļa caurmērs: 18 cm (pieļaujamā novirze caurmērā: mīnus 2 cm);
  • maksimālais tievgaļa caurmērs: neierobežots;
  • garums: 2.4 un/vai 3.0 m;
  • virsmērs 0.10 m.

Piegādes līgums tiks noslēgts ar izdevīgāko piedāvājumu iesniedzējiem, paredzot līgumu bez noteiktām apjoma saistībām.

Detalizēts pārdošanas piedāvājums un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Aicinām pieteikties, aizpildot pielikumā pievienoto finanšu piedāvājuma formu un nosūtot to elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājumi no pircējiem tiek pieņemti līdz 2020.gada septembrim un izvērtēti attiecībā uz katru krautuvēs pieejamo apjoma daļu periodā.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713; e-pasta adrese i.elksnite@lvm.lv


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m