Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu piegādēm īstermiņa sadarbības ietvaros

LVM piedāvā enerģētiskās šķeldas piegādes 2023. gada 4. ceturksnī 136 000 MWh (160 000 ber.m3) apjomā.

Pārdošanas veids: dinamiskais cenu piedāvājums.

Šķeldas pārdošanas procesā piedalās pretendenti, kuri:

  • ir LVM sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāji;
  • līdz 2023. gada 15. septembrim (ieskaitot) ir apliecinājuši atbilstību kritērijiem, kas attiecināmi uz šķeldas pircējiem.

Finanšu piedāvājums enerģētiskās šķeldas iegādei ir jāiesniedz līdz 2023. gada 15. septembrim.

Detalizēta informācija par enerģētiskās šķeldas pārdošanas procesu, tajā skaitā par piedāvājumu iesniegšanu, un sadarbības noteikumiem norādīta enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājumā.

Enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196, elektroniskā pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso