Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” aicina pieteikties sadarbībai malkas pircējus

Lai nodrošinātu enerģētisko produktu pieejamību un veicinātu to iespējami plašu pielietojumu un patēriņu, akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) Latvijas un ārvalstu pircējiem piedāvā jauktu koku sugu malkas (turpmāk – malka) piegādes 2021. gada 2. ceturksnī.

Iegādei piedāvātais malkas kopējais apjoms ir 54 950 m3 (apjoma novirze +/‑10%).

Pieteikums un finanšu piedāvājums malkas iegādei ir jāiesniedz līdz 2021. gada 24. martam (ieskaitot).

Malkas apraksts, informācija par malkas pircēju raksturojošiem kritērijiem, piedāvājuma iesniegšanu, citiem ar pieteikšanos un sadarbību saistītiem būtiskiem jautājumiem norādīta pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196, e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m