Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM) aicina iegādāties enerģētisko šķeldu piegādēm ilgāka termiņa sadarbības ietvaros

LVM piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu 459 000 MWh (540 000 ber.m3) apjomā piegādēm no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada aprīlim (ieskaitot).

Pārdošanas veids: dinamiskais cenu piedāvājums.

Lai iesniegtu piedāvājumu (pieteikumu sadarbībai un finanšu piedāvājumu), pretendentam ir jābūt/ir jākļūst par LVM sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Būtiskākie piedāvājumu iesniegšanas procesa termiņi:

- līdz 2023. gada 25. augustam (ieskaitot) SPP jāiesniedz sadarbības pieteikums, apliecinot atbilstību pārdošanas piedāvājumā norādītiem kritērijiem (pircējiem, kuri sadarbības pieteikumu enerģētiskās šķeldas iegādei ilgāka termiņa sadarbībai 2023. – 2024. gadā ir iesnieguši un kuri SPP ir saņēmuši LVM apstiprinājumu par atbilstību kritērijiem enerģētiskās šķeldas piegādēm, atkārtoti pieteikums nav jāiesniedz);

- līdz 2023. gada 4. septembrim SPP jāiesniedz finanšu piedāvājums.

Detalizēta informācija par enerģētiskās šķeldas pārdošanas procesu, tajā skaitā par piedāvājumu iesniegšanu, un sadarbības noteikumiem norādīta enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājumā.

Enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196, elektroniskā pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso