AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina iegādāties enerģētisko šķeldu īstermiņa sadarbībai piegādēm no 2023. gada jūnija līdz 2023. gada septembrim

LVM piedāvā iegādāties enerģētisko šķeldu 49 800 MWh (58 600 ber.m3) apjomā piegādēm no 2023. gada jūnija līdz 2023. gada septembrim (ieskaitot). Apjoms atrodas Dienvidlatgales un Ziemeļlatgales reģionos.

Pārdošanas veids: cenu piedāvājums.

Lai iesniegtu piedāvājumu, pretendentam ir jābūt/ir jākļūst par LVM sadarbības partneru portāla (SPP) lietotāju. Saite uz vietni, kur var iepazīties ar informāciju: Kā kļūt par lietotāju (secīgas izvēles - ‘pieslēgšanās’ un ‘kā kļūt par lietotāju’).

Finanšu piedāvājums enerģētiskās šķeldas iegādei ir jāiesniedz SPP (sadaļā “Saziņa”) līdz 2023. gada 31. maijam (ieskaitot).

Detalizēta informācija par enerģētiskās šķeldas pārdošanas procesu, tajā skaitā par piedāvājumu iesniegšanu, un sadarbības noteikumiem norādīta enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājumā.

 Enerģētiskās šķeldas pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, ir pieejami pielikumā.

 Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196, e-pasta adrese: a.mezals@lvm.lv.


Esam sertificēti
BM certification iso