Koksnes produktu pārdošanas kalendārais plāns piegādēm 2022. gada 3. ceturksnī (ĪSTERMIŅA sadarbībā)

Ar mērķi nodrošināt koksnes produktu pircēju informētību par plānotajām pārdošanas norisēm īstermiņa sadarbībā piegādēm 2022. gada 3. ceturksnī, LVM ir sagatavojusi koksnes produktu pārdošanas kalendāro plānu. Tajā norādīti būtiskākie, uz pircējiem attiecināmie notikumi un to laika plānojums, tādējādi pircējiem nodrošinot iespēju savlaicīgi sagatavoties dalībai LVM organizētā pārdošanas procesā. Jāņem vērā, ka plānam ir informatīvs raksturs un plānā var veidoties nebūtiskas nobīdes.
Kalendārais plāns pievienots pielikumā.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m