Izsludināti Vispārīgie sadarbības noteikumi koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM un KOMERCDARBĪBAI*

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina pretendentus pieteikties koksnes produktu iegādei, lai tos izmantotu Pašpatēriņam vai Komercdarbībai.

Pārdošanas piedāvājuma ietvaros pretendenti var iegādāties jauktu koku malku Pašpatēriņam apjomā līdz 3 kokvedēja kravām vai apjomā no 4 kokvedēja kravām līdz 1000 m3. Informācija par pieteikšanos pieejama ŠEIT.

Atsevišķos gadījumos un pēc pieprasījuma LVM vērtē arī LVM aprakstam atbilstošu vai Nestandarta koksnes produktu piegādes iespējas pretendentiem, kas koksnes produktus iegādājās Komercdarbībai. Informācija par pieteikšanos pieejama ŠEIT.

Sadarbības noteikumi un to pielikumi pieejami pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 25749671,  e-pasta adrese: z.dalke@lvm.lv.

*Komercdarbība (šo noteikumu izpratnē) – saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā ar mērķi nopelnīt veic Pretendents, kurš no LVM plāno iegādāties (1) Nestandarta koksnes produktu pastāvīgai sadarbībai, pēc kura  ekonomiski pamatotā transportēšanas attālumā vai plānotajā ražošanas teritorijā nav pieprasījuma, t.i. LVM rīcībā nav informācijas par iespējamu konkurenci, un plānotais piegāžu apjoms būtiski neietekmē, tajā skaitā nesamazina ražošanā aizstājamo, LVM aprakstam atbilstošo koksnes produktu pārdošanas piedāvājumu un apjomus un nodrošina LVM noslēgto piegādes līgumu izpildes iespējas, (2) LVM aprakstam atbilstošus apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, kas vienlaicīgi nepārsniedz Pretendenta pārstrādes grupas apjomu un ir mazāks par apjomu, kuru iespējams iegādāties citās publiski izsludinātās pārdošanas procedūrās (3) apaļos kokmateriālus apjomā līdz 100 m3 vai enerģētisko šķeldu apjomā līdz 1000 ber.m3, lai izmēģinātu tā piemērotību jaunam pārstrādes procesam, esošam enerģētiskās šķeldas pārstrādes procesam vai atsevišķos gadījumos izmantotu to vienreizēju pasūtījumu izpildei.

Pašpatēriņš – darījuma veids, kad no LVM iegādātais koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas personas vajadzībām un apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots/nodots trešajai personai, tajā skaitā pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros (neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām).


Pievienotie materiāli

Esam sertificēti

bm sertification

iso