Cenu aptauja par oša malkas un ozola malkas pārdošanu piegādēm 2019. gada martā – maijā

Cenu aptaujā piedāvājam iegādāties oša un ozola malku 2200 m3 apjomā (apjoma novirze +/‑20%). Piegādes tiek plānotas 2019. gada martā, aprīlī un maijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. marts (ieskaitot).

Cenu aptaujas noteikumi un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713,  e-pasta adrese: piedavajumi@lvm.lv.


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m