Cenu aptauja par jauktu koku sugu malkas pārdošanu piegādēm 2019. gada 3. ceturksnī

 

Cenu aptaujā piedāvājam iegādāties jauktu koku sugu malku 16 000 m3 apjomā (apjoma novirze +/‑20%). Piegādes tiek plānotas 2019. gada jūlijā, augustā un septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 12. jūnijs (ieskaitot).

Cenu aptaujas noteikumi un forma finanšu piedāvājuma aizpildīšanai pieejama pielikumā.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29182196,  e-pasta adrese: piedavajumi@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m