Cenu aptauja par egles un priedes II šķiras zāģbaļķu 10-13.9cm piegādēm 2019. gada oktobrī-decembrī pārdošanas programmas IZAUGSME ietvaros

Cenu aptaujā piedāvājam egles II šķiras zāģbaļķu 10-13.9cm piegādes 4000 m3 apjomā un priedes II šķiras zāģbaļķu 10-13.9cm piegādes 300 m3 apjomā (+/- 15 %) no Latgales reģiona.

Cenu aptaujā aicinām piedalīties pretendentus, kas ir apliecinājuši atbilstību pārdošanas programmas IZAUGSME dalībnieka kritērijiem apaļo kokmateriālu piegādēm 2019.gadam un ir iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem (pielikumā).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 7.oktobris.

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski vietnē Sadarbības partneru portāls, sadaļā ‘Saziņa’, izvēloties un norādot saziņas jomu ‘Finanšu piedāvājums cenu aptaujā’.

Kontaktinformācija saziņai: tālr. 29332713, e-pasta adrese: piedavajumi@lvm.lv.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m