AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko priedes stabu izsoles piegādēm 2023.gada 1.ceturksnī

Apjoms izsolēm: 2500 m3 ar iespējamo apjoma novirzi +/-30% paredzamajām piegādēm no 2023.gada janvāra līdz 2023.gada martam.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

Priedes stabu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, t.sk. elektronisko izsoļu noteikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa ir pieejami pielikuma un vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2022.gada 28.novembrim (ieskaitot). Izsoles plānotas 2022.gada 30.novembra plkst. 10:00.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv  


Esam sertificēti

bm sertification

iso