AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko priedes I šķiras zāģbaļķu, apses zāģbaļķu, taras kluču un skuju koku III šķiras zāģbaļķu izsoles īstermiņa sadarbībai piegādēm 2023.gada 2.ceturksnī.

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes kopējā 30 600 m3 apjomā paredzamajām piegādēm no 2023.gada aprīļa līdz 2023.gada jūnijam:

  • 3100 m3 priedes I šķiras zāģbaļķus 28 cm<;
  • 1300 m3 apses zāģbaļķus 24 cm<;
  • 10100 m3 lapu koku taras klučus 12 cm<;
  • 7800 m3 skuju koku taras klučus 12 cm<;
  • 8300 m3 skuju koku III šķiras zāģbaļķus 18 cm<.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā un SPP.

 Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2023.gada 17.martam (ieskaitot). Izsoles plānotas 2023.gada 23.martā:

  • plkst. 9:00 priedes I šķiras zāģbaļķu pārdošanai;
  • plkst. 11:00 apses zāģbaļķu, lapu koku taras kluču un skuju koku taras kluču pārdošanai;
  • plkst. 15:00 skuju koku III šķiras zāģbaļķu pārdošanai.

Kontaktinformācija: tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv   


Pievienotie materiāli

Esam sertificēti
BM certification iso