AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko priedes būvbaļķu izsoles piegādēm 2022.gada 4.ceturksnī

Būvbaļķi – apaļais kokmateriāls, ko izmanto guļbūvju un stāvbūvju sienu, ēku siju, statņu, kā arī rotaļu un atpūtas laukuma elementu un citu objektu būvniecībā  (Meža enciklopēdija, autoru kolektīvs J.A. Broka un J. Jansona vadībā, Rīga, 2015).

Apjoms izsolēm: 2100 m3 ar iespējamo apjoma novirzi +/-30% paredzamajām piegādēm no 2022.gada oktobra līdz 2022.gada decembrim.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, t.sk. elektronisko izsoļu  noteikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2022.gada 26.augustam (ieskaitot).

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv.  


Esam sertificēti

bm sertification

iso