AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko izsoles pārdošanas programmas IZAUGSME ietvaros.

LVM izsolēs piedāvā:  skuju koku II šķiras zāģbaļķu, priedes I šķiras zāģbaļķu, bērza finierkluču un apses zāģbaļķu 24cm< piegādes kopējā 165 800 m3 apjomā ar paredzamajām piegādēm no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada jūnijam.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma no 2020.gada 5.novembra līdz 2020.gada 9.novembrim (ieskaitot). Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv 

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m