AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko izsoles pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros

LVM izsolēs piedāvā: lapu koku taras kluču 12-23.9cm, skuju koku taras kluču 12-17.9cm, skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm<, egles, priedes mietu 6-9.9cm un melnalkšņa zāģbaļķu 24cm< piegādes kopējā 232 000 m3 apjomā ar paredzamajām piegādēm no 2021.gada aprīļa līdz 2021.gada jūnijam.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma no 2021.gada 16.februāra līdz 2021.gada 18.februārim (ieskaitot). Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m