AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko izsoles pārdošanas programmas IESPĒJAS ietvaros.

LVM izsolēs piedāvā: lapu koku taras kluču 12-23.9 cm, skuju koku taras kluču 12-17.9 cm, skuju koku III šķiras zāģbaļķu 18cm<, melnalkšņa zāģbaļķu 24cm<, egles un priedes mietu 6-9.9 cm piegādes kopējā 327 700 m3 apjomā ar paredzamajām piegādēm no 2020.gada jūlija līdz 2020.gada septembrim.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma no 2020.gada 14.maija līdz 18.maijam.  Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m