AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko apaļo kokmateriālu izsoles īstermiņa sadarbībai piegādēm 2022.gada I pusgadā.

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes kopējā 774 700m3 apjomā paredzamajām piegādēm no 2022.gada janvāra līdz 2022.gada jūnijam. Piedāvātie produkti:

  • egles un priedes II šķiras zāģbaļķi 10-13.9cm, 14-17.9 cm, 18-27.9cm, 28cm<;
  • priedes I šķiras zāģbaļķi 28cm<;
  • bērza finierkluči 18cm< ;
  • bērza finierkluči 16-17.9cm ;
  • apses un melnalkšņa zāģbaļķi 24cm<;
  • lapu koku un skuju koku taras kluči 12 cm<;
  • skuju koku III šķiras zāģbaļķi 18 cm<;
  • egles un priedes mieti 6-11,9 cm.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2021.gada 27.oktobrim (ieskaitot).

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv  

Ar mērķi precizēt pārdošanas piedāvājumā noteikto līguma kopējā apjoma izpildes nosacījumu un brāķa cenas piemērošanas principu, 02.11.2021. precizēti pārdošanas piedāvājuma noteikumi, papildinot 5.pielikumu “Piegādes līguma projekts” ar 3.7.punktu. Līguma projekts ar precizējumu pievienots pielikumā.

 


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m