AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko apaļo kokmateriālu izsoles īstermiņa sadarbībai piegādēm 2022.gada 3.ceturksnī.

LVM izsolēs piedāvā apaļo kokmateriālu piegādes kopējā 489 000 m3 apjomā paredzamajām piegādēm no 2022.gada jūlija līdz 2022.gada septembrim:

  • egles un priedes II šķiras zāģbaļķus 10-13,9 cm, 14-17,9 cm, 18-27,9 cm, 28 cm<;
  • priedes I šķiras zāģbaļķus 28 cm<;
  • bērza finierklučus 18 cm<, 16-17.9cm ;
  • apses un melnalkšņa zāģbaļķus 24 cm<;
  • lapu koku un skuju koku taras klučus 12 cm<;
  • skuju koku III šķiras zāģbaļķus 18 cm<;
  • sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķus 18 cm<;
  • sauskaltušu skuju koku taras klučus 12 cm<;
  • egles un priedes mietus 6-9,9 cm.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

LVM apaļo kokmateriālu pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā un SPP.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma līdz 2022.gada 17.maijam (ieskaitot). Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m