AS Latvijas valsts meži (LVM) piedāvā priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< piegādes 2021.gada aprīlī – maijā no Kurzemes un Zemgales reģiona

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) rīko izsoles 4000 m3 priedes I šķiras zāģbaļķu 28cm< pārdošanai piegādēm 2021.gada aprīlī - maijā. Piedāvātais apjoms atrodas Kurzemes un Zemgales reģionā. Provizoriski 80% no apjoma plānots piegādāt aprīlī.

Pārdošanas veids: elektroniskas izsoles tīmekļa vietnē LVM sadarbības partneru portāls (SPP) https://www.e-lvm.lv/.

Izsolēs tiek aicināti piedalīties pretendenti, kuri saņēmuši apstiprinājumu par atbilstību pārdošanas programmas IZAUGSME raksturojošiem kritērijiem tīmekļa vietnē SPP, vai ir pārdošanas programmas STABILITĀTE dalībnieki, ar kuriem pārdošanas programmas STABILITĀTE ietvaros noslēgts līgums par priedes I šķiras zāģbaļķu piegādēm.

Pārdošanas piedāvājums un tā pielikumi, kas ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī elektronisko izsoļu noteikumi ir pieejami pielikumā.

Piedāvājumi izsolēm jāiesniedz: no 2021.gada 1.aprīļa līdz 7.aprīlim (ieskaitot) LVM pārvaldītā tīmekļa vietnē Elektronisko izsoļu sistēma.

Plānotais izsoļu norises laiks: 2021.gada 9.aprīļa plkst. 10:00. Elektronisko izsoļu noteikumi pieejami vietnē LVM Sadarbības partneru portāls.

Kontaktpersona: LVM Mežsaimniecība vecākā pārdošanas speciāliste Inga Elksnīte, tālr. 29332713, elektroniskā pasta adrese: i.elksnite@lvm.lv  


Esam sertificēti

SC ISO 50001 m