Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018120505.12.2018 Par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_405_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils novadā 2019.gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS RP_2018_383_Ak
Kurzeme
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_403_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_404_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2018_385_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve LVM atpūtas un tūrisma centrā “Spāre” Id: AS LVM RM_2018_377_Ak Noslēdzies
2018120303.12.2018 Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019 Id: AS LVM ZK_2018_399_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018120303.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_400_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018120303.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Rietumvidzemes reģionā. Id: AS LVM MI_2018_401_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018120303.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_402_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018113030.11.2018 Nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana AS „Latvijas valsts meži” īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām, 2019. un 2020.gads Id: AS LVM NĪP_2018_393_I Noslēdzies
2018112727.11.2018 Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonai Id: AS LVM SS_2018_395_P
Latvija
Noslēdzies
2018112626.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Kārļmuižas masīvs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_394_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018112626.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu “Lubānas masīvs-1” un “Lubānas masīvs-2” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_388_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018112323.11.2018 Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019.gadā Id: AS LVM SS_2018_391_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018112323.11.2018 Risinājums kokaudžu novērtēšanai no tālizpētes datiem, izmantojot dziļās mašīnmācīšanās metodes Id: Inovāciju projekts Noslēdzies
2018112020.11.2018 Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī Id: AS LVM MI_2018_387_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111616.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Ārciems” pārbūve LVM Rietumvidzemes reģiona Limbažu iecirknī Id: AS LVM MI_2018_386_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_382_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā uzmērīšana ar fotogrammetrijas vai lāzerskenēšanas metodēm Id: AS LVM ZDZ_2018_378_Ak
Latvija
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m