iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018062121.06.2018 Par meža autoceļu “Vidus ceļš” un “Baltābolu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_242_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018062121.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Vēžu masīvs-1" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_243_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018062020.06.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Vacumu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_240_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018061919.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Silamala" pārbūves būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_235_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018061818.06.2018 Par meža autoceļa “Aiznoras ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_233_B
Zemgale
Noslēdzies
2018061313.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_226_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018061313.06.2018 Par meža autoceļa “Garā purva ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_227_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018060505.06.2018 Meža autoceļa "Kāķīšu ceļš" atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_209_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018060505.06.2018 Par meža autoceļa “Kumeļkalna ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_214_B
Zemgale
Noslēdzies
2018060505.06.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas un risu līdzināšanas pakalpojuma sniegšana Vēru iecirknī 2018.gadā Id: AS LVM RV_2018_212_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018060404.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Vabole” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_208_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018060101.06.2018 Meža autoceļa “Ošānu ceļš” būvprojekta izstrāde Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_206_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018052828.05.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Krātiņu stiga” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_202_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018052222.05.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Rušķi" atjaunošanas būvprojekta izstrāde Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_195_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018051010.05.2018 Liela diametra caurtekas "Devītās barakas caurteka" pārbūve Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_177_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018051010.05.2018 Par meža autoceļa "Golovkinas ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_180_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018050707.05.2018 Liela diametra caurtekas "Vorubkas caurteka" pārbūve Ziemeļlatgales reģiona Žīguru meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_176_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018041010.04.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūves darbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_143_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018040606.04.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu ceļa “Latvāņu koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_153_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018032828.03.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_132_Ak
Latgale
Noslēdzies
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m