iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018080303.08.2018 Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_284_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018072626.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_279_B
Zemgale
Noslēdzies
2018072020.07.2018 Par meža autoceļa “Ziediņu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_274_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018071818.07.2018 Par meža autoceļa “Ķempju ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_273_B
Zemgale
Noslēdzies
2018071717.07.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Bebrulīcis” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī Id: AS LVM MI_2018_262_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018071717.07.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Zemeņu" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_272_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018071616.07.2018 Par meža autoceļa "Leišu ceļa atzars" pārbūvi LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_268_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018071616.07.2018 Par meža autoceļa "Saliņu ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_260_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018071616.07.2018 Par meža autoceļa "Iņķēnu ceļš" būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_261_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018071111.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_259_Ak
Vidzeme
Noslēdzies
2018071111.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_232_Ak
Latgale
Noslēdzies
2018071111.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā. Id: AS LVM MI_2018_264_Ak
Zemgale
Noslēdzies
2018071111.07.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_256_Ak
Kurzeme
Noslēdzies
2018070505.07.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Dzeltsalas masīvs" un meža autoceļa "Dzeltsalas ceļš" būvprojektu izstrāde Id: AS LVM MI_2018_257_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018062929.06.2018 Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_244_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018062727.06.2018 Meža autoceļa "Silenieku ceļš" atjaunošanas būvdarbi Id: AS LVM MI_2018_247_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018062727.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Meņģele 2” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_250_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018062727.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Gulāni" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_249_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018062727.06.2018 Par meža autoceļa “Teitupītes ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_251_B
Zemgale
Noslēdzies
2018062525.06.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Liepnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_245_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m