iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018100101.10.2018 Meža autoceļu būvprojektu izstrāde Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_346_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018092828.09.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_342_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018092525.09.2018 Meža autoceļa “Micpapi - Rožukalns” būvprojekta izstrāde LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_340_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018092525.09.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Posolnīcas masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_341_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018091717.09.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Žļaugas” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_333_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018090505.09.2018 Liela diametra caurtekas "Debesnieku caurteka" atjaunošana Dienvidlatgales reģiona Aknīstes meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_316_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018082424.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Žulnieku masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_312_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018082222.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_307_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018082121.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Sviķu masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_309_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081616.08.2018 Meža autoceļa "Vasejkalna ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_303_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Par meža autoceļa "Žubišķu ceļš" būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_300_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Meža autoceļa "Vecdundagas ceļa atzars" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_301_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081515.08.2018 Par meža autoceļa "Ķauķu ceļš" būvdarbu veikšanu Id: AS LVM MI_2018_302_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081414.08.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā un Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_291_Ak
Vidusdaugava (MS)
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018081414.08.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Meņģele" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_299_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018081010.08.2018 Meža autoceļa "Priežu ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_294_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018081010.08.2018 Meža autoceļa "Ambaiņu ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_295_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018080909.08.2018 Meža autoceļa “Kurzemnieku ceļš” būvprojekta izstrāde LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_292_I
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080707.08.2018 Meža autoceļa "Leišu ceļa atzars" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_289_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018080707.08.2018 Meža autoceļa "Mežsardziņu ceļš" būve LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_290_B
Zemgale (MS)
Noslēdzies
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m