iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2019030606.03.2019 Augsnes gatavošana un dabiskās atjaunošanas veicināšana ar disku arklu un augsnes gatavošana ar rotējošo pacilotāju 2019. – 2023. gadā (ELEKTRONISKA PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA) Id: AS LVM MS MK_2019_51_Ak
Latvija
Vērtēšanā
2018121919.12.2018 Mašinizētas meža stādīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2019. – 2021. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_406_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_404_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_382_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018092828.09.2018 Meža atjaunošanas, kopšanas un jaunaudžu aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019.-2022.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_338_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018090606.09.2018 ''Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Ziemeļlatgales, Zemgales un Dienvidkurzemes reģionā 2018.gadā'' Id: AS LVM AV_2018_315_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018083131.08.2018 Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_310_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018070505.07.2018 Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā Id: AS LVM AV_2018_265_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018062525.06.2018 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Austrumvidzemes, Rietumvidzemes, Dienvidlatgales, Zemgales, Ziemeļlatgales un Ziemeļkurzemes reģionā 2018. – 2022. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_238_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018061212.06.2018 Apauguma novākšanas pakalpojumi Austrumvidzemes reģionā 2018.gadā Id: AS LVM AV_2018_224_I
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018051414.05.2018 Apauguma novākšanas pakalpojumi Vidusdaugavas reģionā 2018.gadā Id: AS LVM VD_2018_183_I
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018031616.03.2018 Augsnes gatavošana, veidojot pacilas, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana 2018. – 2022. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_87_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018011616.01.2018 Jaunaudžu kopšana, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība Vidusdaugavas, Austrumvidzemes un Rietumvidzemes reģionā 2018.-2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM VD_2018_9_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2016111414.11.2016 Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana Vidusdaugavas reģionā 2017.gadā Id: AS LVM VD_2016_530_Ak
Vidusdaugava (MS)
Vērtēšanā
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m