!!! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018121313.12.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_423_B
Zemgale
Noslēdzies
2018121010.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Pastapurvs” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_411_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018121010.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Ziemeļlatgales reģiona Ludzas meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_412_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018121010.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Vidusdaugavas reģiona Ogres meža iecirknī un daļā Jaunjelgavas meža iecirkņa Id: AS LVM MI_2018_413_B
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018121010.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Zemgales reģiona Tērvetes meža iecirknī Id: AS LVM MI_2018_414_B
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018120808.12.2018 AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana Id: AS LVM NĪP_2018_392_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018120606.12.2018 Krūmu un koku izciršana meža autoceļu joslās un sāngrāvjos; koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_407_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018120606.12.2018 Vermikulīta piegāde 2019.gadā Id: AS LVM SS_2018_410_P
Latvija
Noslēdzies
2018120606.12.2018 LVM Ziemeļkurzemes klientu apkalpošanas centra Dundagā telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana Id: AS LVM SP_2018_344_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018120505.12.2018 Par meža autoceļa “Ķauķu ceļš” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_405_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils novadā 2019.gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS RP_2018_383_Ak
Kurzeme
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Koku un krūmu ciršana meža autoceļu (MAC) joslās un to sāngrāvjos, koku un krūmu ciršana meža meliorācijas sistēmās (MMS), koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana MMS un stigu tīrīšana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_403_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Augošu koku atzarošana Zemgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM Z_2018_404_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2018_385_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018120404.12.2018 Četru atpūtas mājiņu un saimniecības ēkas jaunbūve LVM atpūtas un tūrisma centrā “Spāre” Id: AS LVM RM_2018_377_Ak Noslēdzies
2018120303.12.2018 Apauguma novākšana un augošu koku atzarošana Ziemeļkurzemes reģionā 2019 Id: AS LVM ZK_2018_399_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018120303.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Austrumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_400_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018120303.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Rietumvidzemes reģionā. Id: AS LVM MI_2018_401_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018120303.12.2018 Meža autoceļu klātnes kopšanas darbu – planēšanas, profilēšanas, pielīdzināšanas veikšana LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_402_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018113030.11.2018 Nekustamā īpašuma un kustamās mantas apdrošināšana AS „Latvijas valsts meži” īpašumā, valdījumā un apsaimniekošanā esošajām ēkām, 2019. un 2020.gads Id: AS LVM NĪP_2018_393_I Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m