!!! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2019011616.01.2019 Oracle standartprogrammatūras tehniskā atbalsta pakalpojumi Id: AS LVM KV_2018_390_Sp Noslēdzies
2019011515.01.2019 Elektrotīklu izbūve Indrānu ceļā Id: AS LVM RM_2019_10_B Noslēdzies
2019011414.01.2019 Meža meliorācijas sistēmas “Mucukolna masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2019_2_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2019010909.01.2019 Meža koku sēklu iegāde eksporta stādu audzēšanai 2019. gada sezonā Id: AS LVM SS_2019_13_P
Latvija
Noslēdzies
2019010303.01.2019 Meža meliorācijas sistēmas “Gulbīšu masīvs” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_426_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018122121.12.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā Id: AS LVM RV_2018_439_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018122121.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_440_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018122020.12.2018 Koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Madonas, Žīguru un Balvu iecirkņos 2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_437_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018122020.12.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_424_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018122020.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_425_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Mašinizētas meža stādīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2019. – 2021. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_406_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Polietilēna maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonā Id: AS LVM SS_2018_435_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_428_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Strenču, Mazsilu un Podiņu kokaudzētavās 2019.gadā Id: AS LVM SS_2018_438_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā Id: AS LVM MI_2018_417_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Par komplekso meža autoceļa “Gobas ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Buku mežs” būvdarbu veikšanu Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_416_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018121818.12.2018 Meža meliorācijas sistēmu "Augšciems pēdējā kārta", "Painītes 2" būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_433_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018121818.12.2018 Augošu koku atzarošana Dienvidkurzemes reģionā 2019.gadā Id: AS LVM DK_2018_432_I
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018121717.12.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Ziemeļkurzemes reģionā 2019 Id: AS LVM ZK_2018_421_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018121414.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Lambārtes masīvs" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_415_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m