Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2019020404.02.2019 Vienas 2 500 kvm siltumnīcas Nr.6 ar dubultās plēves segumu būvniecība Podiņu kokaudzētavā Id: AS LVM SS_2019_36_Ak
Latvija
Noslēdzies
2019012626.01.2019 Augu aizsardzības līdzekļu iegāde 2019.gadam Id: AS LVM SS_2019_30_P
Latvija
Noslēdzies
2019012626.01.2019 Stādu audzēšanas poligona izbūve Mazsilu kokaudzētavā Id: AS LVM SS_2019_31_B
Latvija
Noslēdzies
2019012525.01.2019 Tūrisma vietu uzturēšana Zemgales reģionā 2019.-2021.gadā Id: AS LVM Z_2019_18_I
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2019012323.01.2019 Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.-2021.gadā Id: AS LVM ZL_2019_24_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2019012222.01.2019 Elektrotīklu izbūve Indrānu ceļā Id: AS LVM RM_2019_23_B Noslēdzies
2019012222.01.2019 Tūrisma vietu uzturēšana Dienvidkurzemes reģionā 2019.-2021.gadā Id: AS LVM DK_2019_21_I
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2019012121.01.2019 Lāzera augstummēru piegāde Id: AS LVM SP_2019_17_P
Rīga
Noslēdzies
2019011818.01.2019 Stabu koksnes un būvbaļķu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos Id: AS LVM MS RP_2019_12_Ak Noslēdzies
2019011616.01.2019 Meža meliorācijas sistēmas “Purva ceļa sistēma” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2019_5_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2019011515.01.2019 Elektrotīklu izbūve Indrānu ceļā Id: AS LVM RM_2019_10_B Noslēdzies
2019011414.01.2019 Meža meliorācijas sistēmas “Mucukolna masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2019_2_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2019010909.01.2019 Meža koku sēklu iegāde eksporta stādu audzēšanai 2019. gada sezonā Id: AS LVM SS_2019_13_P
Latvija
Noslēdzies
2019010303.01.2019 Meža meliorācijas sistēmas “Gulbīšu masīvs” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_426_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018122121.12.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2019.gadā Id: AS LVM RV_2018_439_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018122121.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Popuļu masīvs" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_440_I
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018122020.12.2018 Koku un krūmu izciršana meliorācijas grāvjos; stigu tīrīšana Madonas, Žīguru un Balvu iecirkņos 2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_437_I
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018122020.12.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_424_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018122020.12.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_425_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018121919.12.2018 Mašinizētas meža stādīšanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļkurzemes reģionā 2019. – 2021. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS) Id: AS LVM MS MK_2018_406_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m