!!! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018110202.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_373_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018102626.10.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Bērzu purvs” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_364_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018102525.10.2018 Par komplekso meža autoceļa “Strazda ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_360_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018102525.10.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā Id: AS LVM Z_2018_370_B
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018102525.10.2018 Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni” Id: AS LVM ZDZ_2018_363_B
Vidzeme
Noslēdzies
2018102424.10.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.-2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_367_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018102323.10.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Brūklenāji 2” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_365_I
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018102323.10.2018 Meža autoceļa "Dundurmeža ceļš" būve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_368_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018101212.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_354_Ak
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018101212.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_356_Ak
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018101212.10.2018 Koksnes granulu piegāde Id: AS LVM SP_2018_362_P
Latvija
Noslēdzies
2018101212.10.2018 AS “Latvijas valsts meži” Rīgas klientu apkalpošanas centra telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāltīrīšana Id: AS LVM SP_2018_359_Ak
Rīga
Noslēdzies
2018101111.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_357_Ak
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018101111.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu AUSTRUMVIDZEMES reģionā Id: AS LVM MI_2018_351_Ak
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018101111.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu RIETUMVIDZEMES reģionā Id: AS LVM MI_2018_352_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018101111.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_358_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018101010.10.2018 Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_353_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018101010.10.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Guldas 2” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_361_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018100808.10.2018 Meža autoceļa “Kinkausku ceļš” būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_350_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018100303.10.2018 BCC AB kasešu mazgāšanas līnijas pārbūve Id: AS LVM SS_2018_348_P
Latvija
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m