iepirkumu sistema

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018112222.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_389_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018112020.11.2018 Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī Id: AS LVM MI_2018_387_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111616.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Ārciems” pārbūve LVM Rietumvidzemes reģiona Limbažu iecirknī Id: AS LVM MI_2018_386_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_382_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā uzmērīšana ar fotogrammetrijas vai lāzerskenēšanas metodēm Id: AS LVM ZDZ_2018_378_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018111313.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Ērģemes, Strenču, Silvas, Lejasciema iecirkņos 2019. gadā Id: AS LVM AV_2018_381_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111212.11.2018 Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni” Id: AS LVM ZDZ_2018_384_B
Vidzeme
Noslēdzies
2018110909.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Upenieki” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_372_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018110909.11.2018 Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā Id: AS LVM MS MK_2018_375_I
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018110909.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki 2" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_380_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018110707.11.2018 Par komplekso meža autoceļa “Niedras - Kniediņš” un meža meliorācijas sistēmas “Kūcietu mežs” būvdarbu veikšanu Id: AS LVM MI_2018_366_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018110606.11.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Briežusalas ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_379_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018110606.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Vadas masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_374_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018110202.11.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Kalupes koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_371_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018110202.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_373_B
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018102626.10.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Bērzu purvs” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_364_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018102525.10.2018 Par komplekso meža autoceļa “Strazda ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_360_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018102525.10.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā Id: AS LVM Z_2018_370_B
Zemgale (MS)
Noslēdzies
2018102525.10.2018 Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni” Id: AS LVM ZDZ_2018_363_B
Vidzeme
Noslēdzies
2018102424.10.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.-2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_367_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m