!!! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

Noslēgtie līgumi
Izsludināti Vērtēšanā Noslēgti Visi
Datums Nosaukums Līguma izpildes vieta Statuss
2018112828.11.2018 Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_319_Sp
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018112727.11.2018 Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonai Id: AS LVM SS_2018_395_P
Latvija
Noslēdzies
2018112626.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Kārļmuižas masīvs” pārbūve LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_394_B
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018112626.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu “Lubānas masīvs-1” un “Lubānas masīvs-2” pārbūve LVM Ziemeļlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_388_Ak
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018112323.11.2018 Frēzkūdras piegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2019.gadā Id: AS LVM SS_2018_391_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018112323.11.2018 Risinājums kokaudžu novērtēšanai no tālizpētes datiem, izmantojot dziļās mašīnmācīšanās metodes Id: Inovāciju projekts Noslēdzies
2018112222.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā Id: AS LVM ZL_2018_389_B
Ziemeļlatgale (MS)
Noslēdzies
2018112020.11.2018 Par meža autoceļa "Biksēja ceļš" būvdarbu veikšanu Austrumvidzemes reģiona Silvas iecirknī Id: AS LVM MI_2018_387_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111616.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Ārciems” pārbūve LVM Rietumvidzemes reģiona Limbažu iecirknī Id: AS LVM MI_2018_386_B
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Atjaunoto meža platību papildināšanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā Id: AS LVM MS MK_2018_382_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018111414.11.2018 Apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā uzmērīšana ar fotogrammetrijas vai lāzerskenēšanas metodēm Id: AS LVM ZDZ_2018_378_Ak
Latvija
Noslēdzies
2018111313.11.2018 Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Ērģemes, Strenču, Silvas, Lejasciema iecirkņos 2019. gadā Id: AS LVM AV_2018_381_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018111212.11.2018 Ceļa pieslēguma izbūve no pašvaldības autoceļa Aburti – Upesdzīšļi pie smilts-grants atradnes “Apšēni” Id: AS LVM ZDZ_2018_384_B
Vidzeme
Noslēdzies
2018110909.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas “Upenieki” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā Id: AS LVM MI_2018_372_Ak
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies
2018110909.11.2018 Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā Id: AS LVM MS MK_2018_375_I
Ziemeļlatgale (MS)
Austrumvidzeme (MS)
Rietumvidzeme (MS)
Zemgale (MS)
Dienvidkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018110909.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Spaļenieki 2" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā Id: AS LVM MI_2018_380_Ak
Vidusdaugava (MS)
Noslēdzies
2018110707.11.2018 Par komplekso meža autoceļa “Niedras - Kniediņš” un meža meliorācijas sistēmas “Kūcietu mežs” būvdarbu veikšanu Id: AS LVM MI_2018_366_Ak
Rietumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018110606.11.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Briežusalas ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_379_B
Austrumvidzeme (MS)
Noslēdzies
2018110606.11.2018 Meža meliorācijas sistēmas "Vadas masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā Id: AS LVM MI_2018_374_I
Ziemeļkurzeme (MS)
Noslēdzies
2018110202.11.2018 Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Kalupes koka ceļš” ierīkošana un uzturēšana Id: AS LVM MI_2018_371_B
Dienvidlatgale (MS)
Noslēdzies

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējos piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m