Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM SP_2018_362_P Koksnes granulu piegāde

Koksnes granulu piegāde

Līgumi Nr.1

Līgums Nr.2

04.01.2019
AS LVM ZL_2018_204_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2018.gadā

Vienošanās par grozījumiem līgumā (SIA DALD).

File_00206B7DF31F181221094555_siadald_DEC.pdf

21.12.2018
AS LVM SS_2018_410_P Vermikulīta piegāde 2019.gadā

Vermikulīta piegāde 2019. gadā

Līgums

20.12.2018
AS LVM SS_2018_395_P Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019.gada sezonai

Mitrumizturīgi kartona maisi stādmateriāla iepakošanai 2019. gada sezonai

Līgums

19.12.2018
AS LVM Z_2018_370_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā

„Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, risu izlīdzināšanas, kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas pakalpojuma sniegšana Zemgales reģionā"

Vienos_termiņa pagarinājums_JS Būve

js-buve_2018.11._misa_1_copy.pdf

js-buve_misa_mezistrades-pak_2018-2019_1.pdf

17.12.2018
AS LVM ZL_2018_389_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Ziemeļlatgales reģionā 2019.gadā

Līgumi ar SIA  ,,STOMAK" un SIA ,,Bākūži AB".

File_00206B7DF31F181213100725_stomak.pdf

File_00206B7DF31F181213100552_bakuziab.pdf

13.12.2018
AS LVM MS MK_2018_375_I Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019.gadā

Latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniegšana 2019. gadā

Latvāņu līgumi

13.12.2018
AS LVM NĪ_2016_87_ak

Iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu termiņa pagarinājuma vienošanās pamatteksts

Vienošanās pamatteikts par līgumu termiņa pagarinājumu

10.12.2018
AS LVM MS MK_2018_310_Ak Meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2019. – 2023. gadā (ELEKTRONISKAIS IEPIRKUMS)

Noslēgtie iepirkumu līgumi

Noslēgtie iepirkumu līgumi

5-gadīga iepirkuma līguma pamatteksts

10.12.2018
AS LVM RV_2018_194_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Rietumvidzemes reģionā 2018.gadā

Vienošanās pie 27.06.2018. noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00jg_220_18_700 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Piejūras iecirknī 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļu tehnika".

Vienošanās ar SIA "Ceļu tehnika"

06.12.2018
AS LVM RV_2018_253_B Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Vēru un Rūjienas iecirknī 2018.gadā

Vienošanās pie 13.07.2018.noslēgtā līguma Nr. 5-5.8_00kd_220_18_733 par meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Vēru un Rūjienas iecirknī 2018.gadā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pro machinery".

Vienošanās ar SIA "Pro machinery"

06.12.2018
AS LVM ZL_2017_476_I

Vienošanās par grzījumiem uzņēmuma līgumā par mežsaimniecībai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu

Vienošanās ar M.Kuduru

05.12.2018
AS LVM MI_2018_374_I Meža meliorācijas sistēmas "Vadas masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Vadas masīvs" atjaunošanas būvprojekta izstrāde

MMS_Vadas masīvs_Līgums

05.12.2018
AS LVM MI_2018_299_B Meža meliorācijas sistēmas "Meņģele" pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā

Noslēgtie līgumi par meža meliorācijas sistēmas “Meņģele” pārbūvi un mežizstrādes pakalpojuma sniegšanu LVM Vidusdaugavas reģionā.

Ligums_MMSMengeleBuvdarbi_BB

Ligums_Mezizstrade_MMSMengeleBuvdarbi_BB

03.12.2018
AS LVM MI_2018_373_B Meža meliorācijas sistēmas “Skaldas” pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā

Meža meliorācijas sistēmas "Skaldas" pārbūve

MMS_Skaldas_Līgums

Vienošanās_Skaldas

03.12.2018
AS LVM MI_2018_307_B Meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas” pārbūve LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču meža iecirknī

Līgumi par meža meliorācijas sistēmas “Dudkiņas” pārbūvi LVM Austrumvidzemes reģiona Strenču meža iecirknī un mežizstrādes pakalpojuma sniegšanu.

Līgums par būvdarbiem

Līgums par mežizstrādi

30.11.2018
AS LVM ZDZ_2018_313_Ak Kūdras ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana

Kūdras ģeoloģiskās izpētes darbu veikšana

Līguma pamatteksts

Līgumu saraksts

30.11.2018
AS LVM MI_2018_350_B Meža autoceļa “Kinkausku ceļš” būvdarbi LVM Dienvidlatgales reģionā

Līgums

29.11.2018
AS LVM MI_2018_319_Sp Par komplekso meža autoceļa “Paksītes ceļš” un meža meliorācijas sistēmas “Paksītes” būvdarbu veikšanu LVM Dienvidkurzemes reģionā

Līgums MAC

Līgums MMS

28.11.2018
AS LVM MI_2018_379_B Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Briežusalas ceļš” ierīkošana un uzturēšana

Līgums par īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves "Briežusalas ceļš" ierīkošanu un uzturēšanu.

Līgums

27.11.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m