Iepirkuma identifikators Nosaukums Apraksts Noslēgtie līgumi Publicēšanas datums
AS LVM NĪP_2018_43_Ak

Līgums 1.2,3., iepirkuma daļā

Līgums 1.daļā

Līguma 1.daļā pielikums

Līgums 2.daļā

Līguma 2.daļā pielikums

Līgums 3.daļā

Līguma 3.daļā pielikums

28.03.2018
AS LVM MI_2018_61_B

Līgums

28.03.2018
AS LVM ZDZ_2018_62_I

ligums_iepirkums_62_i_3.dala.pdf

ligums_iepirkums_62_i__2.dala.pdf

ligums_iepirkums_62_i_1.dala.pdf

1.1.pielikums_IzvietojumaPlans_LiepieniLVM.pdf

1.1.pielikums_IzvietojumaPlans_Rubiki.jpg

1.1.pielikums_IzvietojumaPlans_MuceniekiLVM.pdf

1.2.pielikums_Pase_LiepieniLVM.pdf

1.2.pielikums_Pase_MuceniekiLVM.pdf

1.2.pielikums_Pase_Rubiki_2017.pdf

1.3.pielikums_Limits_LiepieniLVM.pdf

1.3.pielikums_Limits_MuceniekiLVM.pdf

1.3.pielikums_Limits_Rubiki_2017.pdf

1.pielikums_TSP_PU_Liepieni-LVM.doc

1.pielikums_TSP_PU_Mucenieki-LVM.doc

1.pielikums__TSP_PU_Rubiki.doc

26.03.2018
AS LVM ZDZ_2018_66_I

ligums_iepirkums_66_i_copy.pdf

1.pielikums_TehniskaSpecifikacija_TestesanasIekartuUzstadisana.docx

26.03.2018
AS LVM ZL_2018_60_B

Līgums ar SIA ,,Bākūži AB".

UL_siabakuziab.pdf

23.03.2018
AS LVM MI_2018_81_I

Līgums Velna kakta masīvs

Līgums Kurjanovas masīvs

Līgums Žogotu purva masīvs

23.03.2018
AS LVM MI_2018_64_B

Līgums

22.03.2018
AS LVM SS_2018_103_P

Frēzkūdras piegāde Popes kokaudzētavai

Līgums

21.03.2018

Meža autoceļa "Zeidaku ceļš" būve

Zeidaku ceļš_Līgums

20.03.2018
AS LVM ZL_2018_88_I

Līgums ar SIA ,,LAUKU APGĀDE".

UL_SPUV_sialaukuapgade.pdf

19.03.2018
AS LVM MS MK_2017_417_Ak

Līgums par augsnes gatavošanas pakalpojumu sniegšanu 2018. – 2022.gadā.

Līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ŽĪGURU MEŽRŪPNIECĪBAS SABIEDRĪBA"

Līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KURSA MRU"

19.03.2018
AS LVM SS_2018_75_P

Aizsargcimdu iegāde 2018. gadā

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

19.03.2018
AS LVM ZL_2018_88_I

Līgums ar SIA ,,KAUGURI 99".

UL_SPUV_kauguri99.pdf

16.03.2018

Līgums

16.03.2018
AS LVM SS_2018_68_Ak

Dēstu podi dekoratīvo stādu audzēšanai 2018. gadā

Līgums

16.03.2018
AS LVM NĪP_2018_63_I

 

Par būvprojekta “Zemgales reģiona klientu centrs” ekspertīzes pakalpojuma sniegšanu

 

Līgums

15.03.2018
AS LVM NĪP_2017_454_Ak

 

Par AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošu meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošanu un reģistrāciju (1., 2., 3.iepirkuma daļā)

 

Līgums 1.daļā

Līguma 1.daļā 4.pielikums

Līgums 2.daļā

Līguma 2.daļā 4.pielikums

Līgums 3.daļā

Līguma 3.daļā 4.pielikums

15.03.2018
AS LVM MI_2018_70_B

Līgums

14.03.2018
AS LVM MS MK_2017_417_Ak

Augsnes gatavošanas un meža dabiskās atjaunošanas veicināšanas pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022.gadā

Līgums ar SIA "KURSA MRU"

Vienošanās ar SIA "KURSA MRU"

13.03.2018
AS LVM SS_2018_48_Ak

Augu aiszradžibas līdzekļu iegāde LVM Sēklas un stādi kokaudzētavām 2018. gadā

Līgums

13.03.2018
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m